Eten & Drinken in Giethoorn
Eten & Drinken
Overnachten in Giethoorn
Slapen
Varen in giethoorn
Varen
Doen in Giethoorn
Activiteiten
infomratie over Giethoorn
Informatie
Arrangementen in Giethoorn
Arrangementen

Giethoorn Cadeaukaart

Een lekker dagje varen, een mooie rondvaart maken, een gezellige high tea, een
interactieve game spelen of een van de vele leuke arrangementen doen in Giethoorn,
dat is altijd leuk om te doen en zeker om cadeau te krijgen.

Dat kan met de Giethoorn cadeaukaart en het leuke is, de ontvanger kan zelf bepalen
waaraan hij het besteed. Dé cadeaukaart die je nooit meer vergeet!

Bestel snel onze Giethoorn Cadeaukaart, Giftbox of geef een Digitale Giethoornkaart cadeau.

Giethoorn Cadeaukaart kan je snel en gemakkelijk kopen via de webshop van Giethoorn.com.
Keuze uit meerdere waardes en uitvoeringen

Deze Giethoorn Cadeaukaart is het perfecte cadeau voor de liefhebbers van Giethoorn!

Giethoorn cadeaukaart kopen Giethoorn cadeaukaart inleveren

Algemene voorwaarden Giethoorn Cadeaukaart

Artikel 1. Definities

Giethoorn.com treedt op als intermediair voor bedrijven in Giethoorn en omgeving

Giethoorn Cadeaukaart wordt uitgegeven door Giethoorn Reclame & Promotie en is inwisselbaar op de websites van Giethoorn Reclame & Promotie (https://booking.giethoorn.com) Hierna te noemen: kadobon.

Artikel 2. Betaling en leveringstermijn

2.1 De kadobon wordt direct, zo snel mogelijk per per post aan de gebruiker ter beschikking gesteld of kan worden afgehaald op ons bedrijfsadres wanneer de betaling van het gehele bedrag aan Giethoorn Reclame & Promotie is ontvangen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling klantenservice.

2.2 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.

Artikel 3. Inwisselen

3.1 De Kadobon kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten en diensten via de website van Giethoorn Reclame & Promotie: https://booking.giethoorn.com/

3.2 Iedere Kadobon is voorzien van een unieke code. Iedere Kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadobon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.

3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Kadobon en/of in de uiting waarin de kadoboncode is opgenomen. De waarde is inclusief BTW.

Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht

4.1 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)

4.2 De Kadobon of de restwaarde hiervan kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

4.3 Indien de kadobon na betaling aan Giethoorn.com niet binnen de gestelde termijn in bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) kadobon of de werking van de kadobon leidt ertoe dat de geldigheid van de kadobon komt te vervallen.

5.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.

5.3 Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

5.4 Giethoorn.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Giethoorn.com. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de kadobon.

5.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Kadobon Giethoorn is een initiatief van Giethoorn Reclame & Promotie

Giethoorn Reclame & Promotie BV
Ds T.O. Hylkemaweg 23
8355 CE Giethoorn
Tel: 0521 36 0099