GIETHOORN & CORONA ADVIEZEN

U wilt graag een dagje naar Giethoorn toe.

Normaal is een goede voorbereiding een goed advies. In deze periode met Corona
en alle maatregelen die gelden is een goede voorbereiding noodzakelijk

Door het heersende Corona Virus zijn wij genoodzaakt u te wijzen en te adviseren op verschillende
aandachtspunten voor, op weg naar, tijdens en na uw bezoek aan ons mooie drop Giethoorn.

We hebben een aantal adviezen opgesteld, waarvan we hopen dat u die ter harte neemt zodat alle bezoekers aan Giethoorn van ons dorp kunnen genieten

ALGEMENE ADVIEZEN & PROTOCOLLEN

Deze adviezen, protocollen en maatregelen gelden tijdens elk moment van uw bezoek. Dit zijn de algemene maategelen van het RIVM en van de overheid. Voor alle informatie willen we u graag verwijzen naar de website van het RIVM (www.rivm.nl), die van de overheid (www.rijksoverheid.nl), die van onze gemeente (www.steenwijkerland.nl) en die van de Veiligheidsregio IJsselland (www.vrijsselland.nl). Hieronder een korte samenvatting

BOOTVERHUUR

Te allen tijde willen wij u er op wijzen om de algemene adviezen en protocollen in acht te nemen. Voor de bootverhuur hebben wij nog enkele aanvullende maatregelen.

Samenstelling personen in een boot

Met hoeveel personen mag u nu in de verschillende boten varen. Dit is van verschillende factoren afhankelijk en wijkt dus per boot af.

We zullen eerst uitleggen wat de term gezamelik huishouden inhoud aangezien daarmee altijd word gerekend. Een gezamelijk huishouden is: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn.

Wat mag dan ?

1 gezamelijk huishouden 
Mag elke boot samen huren
Aantal personen is afhankelijk van het maximale aantal personen in de boot

2 personen
2 personen ongeacht de samenstelling mogen elke boot huren

Samnestellings

1 gezamelijk huishouden
De boot heeft plaats voor 1 gezamelijk huishouden van maximaal 10 personen

2 personen
2 personen ongeacht de samenstelling mogen elke boot huren

Stappenplan Bootverhuur

Te allen tijde willen wij u er op wijzen om de algemene adviezen en protocollen in acht te nemen. Voor de bootverhuur hebben wij nog enkele aanvullende maatregelen.

THUIS & VOORBEREIDING

Reserveer een boot

Het reserveren van een boot brengt meerdere voordelen met zich mee

 • U kunt in alle rust de boot uitzoeken waarmee u wilt gaan varen
 • Niet elke boot ligt op elke locatie, u wordt naar de juiste plek verwezen.
 • Alle gegevens krijgt u per mail binnen; u weet waar u aan toe bent
 • U hoeft niet te zoeken naar de locatie, alle gegevens staan in de bevestiging
 • Afrekenen gebeurt online, u hoeft niet meer te betalen.

Maak alvast een plan

Denk hierbij aan:

 • Plan de route naar de locatie waar de boot ligt, dit voorkomt onnodig zoeken en vragen.
 • Verzin ruim van te voren wat u mee wilt nemen en maak daarvan een lijstje
 • Maak duidelijke afspraken met de andere passagiers over de reis en tijdens de vaart.


Zorg ervoor dat u alles bij zich heeft

 • Routebeschrijving naar de locatie of een navigatiesysteem met de route
 • De reserveringsdocumenten met alle gegevens erop
 • Neem legitimatie mee zodat u kunt aantonen dat u uit 1 gezin of 1 huishouden komt.
 • Neem ook zelf wat extra desinfectiemiddel en/of doekjes mee.

OP DE DAG ZELF

De reis naar de locatie

 • Zorg dat alle spullen die mee moeten in de boot in een tas of krat zitten,
  dit voorkomt onnodig heen en weer lopen op de locatie.
 • Volg de navigatie en/of de beschrijving in de reserveringsdocumenten naar de locatie.
 • Parkeer zo dicht mogelijk bij de boten.

Bij de botenverhuur

 • Boten in het zicht? Blijf dan met elkaar op die plek. Een medewerker komt zo snel mogelijk naar u toe. Moet u toch op zoek naar een medewerker ga dan alleen en niet met iedereen.
 • Volg de instructies van de medewerkers nauwkeurig op, dit voor ieders bestwil.
 • De uitleg van de boot gebeurt op gepaste afstand volgens voorschriften 1,5 meter
 • De boten worden elke ochtend en na elk gebruik volledig gedesinfecteerd en schoongemaakt.
 • Bij vertrek met de boot en bij terugkomst maakt u zelf de touwen los en vast.

TIJDENS DE VAART

Met de boot onderweg

 • Ook in de boot is de 1,5 meter maatregel van kracht houdt hier rekening mee.
 • Probeer zoveel mogelijk door te varen om opstoppingen te voorkomen
 • Leg niet onnodig de boot vast en ga niet uit de boot indien niet nodig.
 • Vaar op 2-richtingsverkeer zo veel mogelijk rechts van de gracht
 • Vaar bij 1-richtingsverkeer in het midden van de gracht.

BIJ TERUGKOMST MET DE BOOT

De boot aanleggen

 • In deze periode kunnen we u helaas niet helpen met afmeren.
 • U dient zelf de boot af te meren en goed vast te leggen.
 • Nadat u de boot heeft verlaten zullen de medewerkers de boot reinigen en desinfecteren. 

De laatste handelingen

 • Gaat u met uw gezelschap weer naar de auto
 • Moet u nog afrekenen of iets anders, blijf dan met het gezelschap op dezelfde plek en laat 1 persoon alle zaken afwikkelen.
 • Reis rustig en veilig weer naar huis

Een boel adviezen maar als we ons hier allemaal aan houden blijft iedereen gezond en veilig en kunnen we des te sneller weer op de ouderwetse manier genieten van ons dorp Giethoorn.

WANDELEN

(geldt voor drukke dagen tussen 11.00 – 17.00 uur)

Op het Binnenpad (tussen het Vermaningspad en het Willem Visscherpad)
geldt ‘eenrichtingsverkeer’. Als het druk is en deze regels gelden, wordt u
daarop gewezen.

Op het Binnenpad (tussen het Vermaningspad en ’t Vonder) laten we een
maximum aantal bezoekers toe. Aanwonenden hebben vrije doorgang.
Als het druk is en deze regels gelden, wordt u daarop gewezen.

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Loop op de bruggen zoveel mogelijk door
 • Weg breed genoeg, loop rechts
 • Zoek een rustige plek als het te druk wordt
 • Volg de lokale aanwijzingen op

FIETSEN

(geldt elke dag tussen 11.00 – 17.00 uur)
Er is een fietsverbod voor het Binnenpad, Zuiderpad en de Langesteeg (geldt
niet voor bezorgend verkeer). U mag wel met de fiets aan de hand lopen.

VAREN MET EIGEN BOOT 

(geldt voor de weekenden en de schoolvakanties van 11.00 – 17.00 uur)

Er is een invaarverbod op de Dorpsgracht tussen Paal 5 en Paal 1
(aanwonenden, beroepsvaart en verhuurboten mogen hier wel varen).
Dit verbod geldt dus NIET voor verhuurboten!

 • Ook in de boot is de 1,5 meter maatregel van kracht houdt hier rekening mee.
 • Probeer zoveel mogelijk door te varen om opstoppingen te voorkomen
 • Leg niet onnodig de boot vast en ga niet uit de boot indien niet nodig.
 • Vaar op 2-richtingsverkeer zo veel mogelijk rechts van de gracht
 • Vaar bij 1-richtingsverkeer in het midden van de gracht.

Op het onderstaande kaartje zijn de verboden voor het wandelen,
fietsen en varen met een eigen boot uitgetekend ter verduidelijking

Een veel komende vraag op dit moment is.
Kan ik een boot huren? Ja, dat kan zeker,
met inachtneming van de corona adviezen & protocolen.

Wel vragen wij u een boot te reserveren om alle verhuur zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Aan de linkerkant vindt u een uitgebreide uitleg.

reserveer een boot of sloep

Ook in de boot gelden de 1,5 meter maatregelen zoals deze overal gelden. Ook de verhuurder is verantwoordelijk voor de naleving hiervan, daarom vragen verhuurders een verklaring te tekenen dat de samenstelling van de boot uit een gezinssamenstelling of huishouden bestaat.

DOWNLOAD VERKLARING